Pro mnohé z Vás tradiční a známá slavnost, která dávno přesáhla hranice našeho města a postupem času si vydobyla místo akce regionálního charakteru, se letos bude konat ve dnech 15. až 17. srpna 2014. Na této akci má návštěvník možnost v průběhu tří dní navštívit bohatý kulturní program, který je doprovázen akcemi místních organizací v podobě výstav a přehlídek a je doplněna o hostování pouťových atrakcí se stánkovým prodejem. Pouť je svátkem křesťanským, který vyvrcholí průvodem nedělního procesí ke kostelu Sv. Jana Křtitele a slavnostní bohoslužbou. Je zažitým časem a místem pro setkání bzeneckých rodáků, kteří jsou rozeseti po celé republice ba celém světě.