OZNÁMENÍ O MOŽNOSTI MIMOSOUDNÍHO ŘEŠENÍ

SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

Společnost Bzenecké rodinné vinařství s.r.o., se sídlem Masarykovo nábřeží 247/14, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 040 74 441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 214951 (dále jen „společnost“) informuje spotřebitele v souladu s ustanovením zákona o ochraně spotřebitele o tom, že pokud dojde mezi společností a spotřebitelem jako kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, spotřebitel může podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, jímž je Česká obchodní inspekce, http://www.coi.cz/.